SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT

01/07/2023

L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha sol·licitat suport econòmic de DIPSALUT, per l'anualitat 2023, per dur a terme les actuacions en les àrees que aquí es detallen.