SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT

06/03/2024

L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha sol·licitat suport econòmic de DIPSALUT, per l'anualitat 2024, per dur a terme les actuacions en les àrees que aquí es detallen.