El Consistori

Està constituït per set regidores i regidors d'un únic grup municipal, Compromesos amb Sant Llorenç de la Muga.

  Alcaldessa. Governació i Relacions Institucionals, Habitatge i Participació Ciutadana, a més de qualsevol altra que no hagi estat expressament delegada.

  Representant de la corporació en els òrgans col·legiats que seguidament s’assenyalen:

  Consorci de l’Alta Garrotxa.
  Associació Catalana de Municipis.
  Federació Catalana de Municipi.
  Associació de Municipis per la Independència.
  Associació de Micropobles de Catalunya.
  Alt Empordà Turisme.
  País d’Art i Història.
  Salines Bassegoda.
  Cilma.

   

  Tinent d'Alcalde. Àrees d'Urbanisme i Obra Pública.

  Representant de la corporació en els òrgans col·legiats que seguidament s’assenyalen:

   Associació de Defensa Forestal de Sant Llorenç de la Muga.

  Àrees de Cultura, Promoció Econòmica i Comunicació.

  Representant suplent de la corporació en els òrgans col·legiats que seguidament s’assenyalen:

  Consorci de l’Alta Garrotxa.
  Associació Catalana de Municipis.
  Federació Catalana de Municipi.
  Associació de Municipis per la Independència.
  Associació de Micropobles de Catalunya.
  Alt Empordà Turisme.
  País d’Art i Història.
  Salines Bassegoda.
  Cilma.

  Àrees d'Educació, Sanitat, Benestar Social i Gent Gran.

  Representant de la corporació en els òrgans col·legiats que seguidament s’assenyalen:

   Consell Escolar de l’Escola de Llers.

  Àrees de Medi Natural i Serveis Municipals.

  Representant suplent de la corporació en els òrgans col·legiats que seguidament s’assenyalen:

   Associació de Defensa Forestal de Sant Llorenç de la Muga.

  Àrea de Joventut.

  Àrea d'Esports.