Informació al contribuent

CALENDARI FISCAL 2022

  • IMPOST DE VEHICLES

Rebuts domiciliats

Càrrec el 15/04

Rebuts no domiciliats

 Període de pagament en voluntari del 15/03 al 15/05

  • IBI URBANA

Rebuts domiciliats

Càrrec el 01/07

Rebuts no domiciliats

 Període de pagament en voluntari del 01/06 al 31/07

  • IBI RÚSTICA

Rebuts domiciliats

Càrrec el 01/07

Rebuts no domiciliats

 Període de pagament en voluntari del 01/06 al 31/07

  • IAE

Rebuts domiciliats

Càrrec el 01/10

Rebuts no domiciliats

 Període de pagament en voluntari del 01/09 al 31/10

  • TAXA HABITATGE,  és la taxa d'escombraries i de clavegueram pels veïns que no tenen contractada el servei de subministrament d'aigua potable

Rebuts domiciliats

Càrrec el 01/07

Rebuts no domiciliats

 Període de pagament en voluntari del 01/06 al 31/07

  • AIGUA - trimestral, conjuntament amb taxes d'escombraries i clavegueram
  • CEMENTIRI - agost/setembre - Càrrec banc 10/09
  • RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ CENS ANIMALS COMPANYIA. 

Rebuts domiciliats

A partir del 10/05

Rebuts no domiciliats

Del 01/04 al 31/05

 

La gestió dels següents tributs municipals està delegada a XALOC: l'IBI urbana, la rústica, l'IAE, taxa d'escombraries, taxa de clavegueram i Servei municipal d'aigua. El pagament es pot fer per domiciliació bancària o a les oficines bancàries col·laborades amb XALOC, així com per internet a la pàgina web de XALOC 

XALOC té les oficines al c/ Nou, 169 - 17600 Figueres
Tel: 972.50.13.65 Fax: 972.67.88.33
altemporda@xalocgirona.cat
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

La taxa de conservació del cementiri municipal i de renovació de la inscripció del cens d'animals de companyia es gestiona directament des de l'Ajuntament.