Agrupació de Defensa Forestal Sant Llorenç de la Muga

Des de principis de l'any 2012, un grup de propietaris forestals, l'ajuntament i la societat de caçadors van posar fil a l'agulla per fer realitat l'Agrupació de Defensa Forestal Sant Llorenç de la Muga (ADF).

L'entitat com a tal, es va inscriure al Registre d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat el 14 de juny del 2012, amb el número de registre 310.

Des del seu inici l'ADF compta amb 16 propietaris forestals, la societat de Caçadors i l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, com a membres adherits, amb una superfície total forestal de 1.810 Ha, que equival al 56,91 % del terme municipal.

Qualsevol nou propietari forestal interessant en adherir-s'hi, haurà de presentar la seva sol·licitud d'adhesió a l'ADF, i serà decisió de la junta l'admisió dels nous socis.

Per a més informació: adfsantllorencdelamuga@gmail.com