Bibliografia

La mongeta de Sant Llorenç de la Muga proclama la seva qualitat en una fira. Se'n revitalitza la producció.

Girona Gastronòmica.
Girona
1999 - 144 pàgines


Restauració del Portal de Dalt de Sant Llorenç de la Muga, a l'Alt Empordà

Artal Rodríguez, Ramon
Espais
Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Barcelona
1990 núm. 24 12-18 pàgines


Sant Llorenç de la Muga. L'arquitectura medieval de l'Empordà. II - B Al Empordà

Badia Homs, Joan
Girona
1985  269 -280 pàgines


San Lorenzo de la Muga. Notas históricas

Baig i Aleu, Marià
Anales del Insituto de Estudios Ampurdaneses
Figueres
núm 9
1972 - 73 79- 176 pàgines


Castell de Sant Llorenç de la Muga. Els Castells catalans

Català i Roca, Pere - Oliva i Prat, Miquel
Barcelona
Rafael Dalmau. II
1967 - 513 -519 pàgines 


Sant Llorenç de la Muga la vila bella

Geli, Gaspar
Publicacions de la Terra
Terrades, V
1932
núm. 37  5-7 pàgines


San Lorenzo de la Muga

Pascual, Madoz
Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico de Esp´ña y sus posesiones de Ultramar
Madrid, 11
1848 - 673 pàgines


Los pueblos de nuestras comarcas, San Lorenzo de la Muga

Gironella i Garañana, Joaquim
Ampurdán
Figueras, III
1944
núm 98  5-7 pàgines


La batalla de San Lorenzo de la Muga (1793 - 1795)

Peix i Parera, Josep Ma
Revista de Gerona
Gerona, XIV
1968
núm. 45  74-76 pàgines


San Lorenzo de la Muga

Peix i Parera, Josep Ma
Canigó
Figueres, XVI
1969 - 184 pàgines


La batalla de San Lorenzo de la Muga (1793 - 1795)

Peix i Parera, Josep Ma
Revista de Gerona
Gerona, XV
1969
núm. 46  12-14 pàgines


Recordant la nostra gent

Planas, Teodor
Ampurdán
Figueres, XIX
1960
núm 941  5-6 pàgines


POR el Illustre Conde de Peralada, y de Albatera, Vizconde de Rocaberti, y Marqués de Anglazola. Con Miguel Iuan de Ardena, y de Taverner Donzell (...). En el pleyto de la Baronia de San Lorenzo de la Muga, y su lugar de Terrades, citos en la Veguería de Gerona

1610
106 pàgines
Al·legacions jurídiques 


Les Fonts

Quer, Josep
Publicacions de la Terra
Terrades, V
1932
núm. 37 - 14 pàgines


Record a Casimir Casagran i Duran. 15 de febrer de 1929

Publicacions de la Terra.
Terrades
1929
8-9 pàgines
Advocats I Casagran i Duran, Casimir (1870-1929)


La Fraternitat

Sardà i Ribes, Miquel
Publicacions de la Terra.
Terrades
1929 - 4 pàgines 


Una nueva localidad de Pellaea calomelanos (sw) Lk. en Cataluña

Acta Geobotanica Barcinonensia
Barcelona, 8
1973    1-15 pàgines


Tornem-hi

Publicacions de la Terra
Terrades
1929  9-10 pàgines


Sant Llorenç de la Muga. Els pobles de l'Alt Empordà

Vayreda Trullol, Montserrat - Bech de Careda, J - Capalleras, Miquel - Pascua, Llorenç - Patxe - Rovira, Mª del Carme, Taber - Vilanova, Toni
Figueres, Art - 3
núm 88, 90   1-60 pàgines