Societat de Caçadors de Sant Llorenç de la Muga

L'entitat esportiva Societat de Caçadors de Sant Llorenç de la Muga, va ser fundada l'any 1973 amb el núm. de Medi Ambient 10126 i amb el nom de COTO PRIVADO DE CAZA. Va ser el 30 de juliol de 1996 quan la Secretaria General de l'Esport reconeixia aquesta Societat amb el núm. 9844 del registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nom de SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA i amb el mateix A.P.C. 10126; aquesta entitat forma part també de la Federació Catalana de Caça de Girona.

Aquesta societat ha elaborat un Pla Tècnic de Gestió Cinegètica aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En aquest pla es poden contemplar entre altres: 1 Situació legal i administrativa. 2 Dades de l'àrea de caça. 3 Censos i brots de malalties. 4 Captures realitzades i estimades properes. 5 Dades tècniques de les caceres. 6 Pla de millores d'hàbitat: estassades i arranjament de camins i pistes forestals, etc.

Tenim 2 tipus de caça: la major i la menor. La major ha augmentat molt els últims anys, podem trobar senglars, cabirols i cérvols. La menor ha anat a menys tot i que cada temporada en fem repoblació.

  • Període de caça menor: del 2n diumenge d'octubre al 1r diumenge de febrer.
  • Període de caça major: del 1r diumenge de setembre a l'últim diumenge de març.

Els dies permesos són els dissabtes i festius.

Pot practicar aquest esport en la nostra societat, qualsevol persona legalment documentada per caçar i suportant tan sols una petita despesa que pot ser per dia o per temporada.

Aquesta Societat disposa d'un refugi de caça.

Per contactar amb la SOCIETAT DE CAÇADORS DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA podeu trucar als telèfons 648 21 70 47 o 630 01 99 60