RESTRINGIT L'ACCÉS MOTORITZAT A LA CUA DEL PANTÀ DE BOADELLA-DARNIUS

10/06/2022

L’ajuntament ha instal·lat una barrera a l’alçada de Can Cua Roig per evitar riscos.
Caravanes, focs a terra i altres activitats no permeses tenien lloc a la cua del pantà de Darnius - Boadella dins del terme del nostre poble.

Cal tenir en compte que aquesta zona és una zona inundable en la que està prohibida l’acampada, que Sant Llorenç de la Muga és un municipi amb Alt Risc d’incendi i a més, l’accés a l’esplanada és dificultós i de pas estret.
Sovint eren els propis veïns i senderistes qui alertaven als agents rurals o al Seprona d’aquesta situació i aquests aixecaven acta dels fets.
Fruït d’aquestes repetides denúncies, els Agents Rurals varen redactar un informe en el que recomanen limitar l’accés a aquesta zona per prevenir i evitar riscos, recomanació que l’ACA també aprova.
Aquest passat més de maig s’ha instal·lat una tanca del mateix tipus de les que s’usen als parcs naturals, al final del camí d’accés i deixant un espai de pas per a les persones que hi vulguin accedir a peu.