ANUNCI CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

28/12/2023

Per a cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera de l'agrupació dels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà. Termini per presentar instàncies fins el 23 gener inclòs.