El Tinent d'Alcaldia

Es nomena Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga al senyor Pere Brugués Segundo. Substituirà a la present Alcaldia en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat: