SUPORT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

10/11/2022

L'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ha sol·licitat suport econòmic de la Diputació de Girona, per l'anualitat 2022, per dur a terme les actuacions en les àrees que aquí es detallen.

ÀREA D'ESPORTS. Anualitat 2022.

FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL. ANUALITAT 2022.

SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS.

SUBVENCIONS PER FOMENTAR PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. ANUALITAT 2022.