EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CALENDARI FISCAL DE L'EXERCICI 2023

26/01/2023

Consulteu el document adjunt. Per qualsevol aclariment adreceu-vos al Centre d’atenció a l’usuari (CAU) Telèfon 972 900 251
de dilluns a divendres 8:30h. a 16:30h. o bé a cau@xalocigirona.cat